Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/215/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 20 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Uchwa??a Nr XV/215/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 20 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Numer uchwa??y: 215
Numer sesji: 15
Rok: 2011


Uchwała Nr XV/215/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów
w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie
200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i objęcie w zamian 20 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/215/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia29 grudnia 2011 roku

w sprawie objęcia dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu odgrywa istotną rolę w rozwoju gminy, gdyż jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.

Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 30.11.2011r.):
- 469 Bank Gospodarstwa Krajowego
- 115 Miasto i Gmina Krotoszyn
- 105 Gmina Gostyń
- 80 Miasto Leszno
- 53 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
- 40 Gmina Rawicz
- 25 Powiat Gostyński
- i inne (udziały w przedziale do 2%).

W latach 2003-2011 fundusz:
• Udzielił 1.835 poręczeń o wartości 151.954.734,88 zł
• W tym 1.333 poręczeń dla mikroprzedsiębiorców o wartości 88.915.159,13 zł
• Przyczynił się do powstania 143 nowych firm
• Przyczynił się do powstania 1010 nowych miejsc pracy
(dane na dzień 30.11.2011).

Wartość i ilość udzielonych poręczeń na terenie Leszna przedstawia się następująco (dane na 30.11.2011):

Wartość udzielonych poręczeń na terenie miasta Leszna:

Ilość udzielonych poręczeń na terenie miasta Leszna:Strukturę udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z Leszna przez SFPK przedstawiono poniżej:

Struktura udzielonych poręczeń przedsiębiorcom z Leszna ze względu na formę prawną:


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj kredytu:
Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj działalności:


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość kwoty poręczenia:.


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na ilość zatrudnianych osób:


W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania poręczeń oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Według danych na dzień 30.11.2011 wartość udziałów objętych przez Miasto Leszno wynosi 800.000,00 zł, co przy mnożniku 3 oznacza możliwości poręczycielskie na kwotę 2.400.000,00 zł. Dotychczasowa wartość poręczeń udzielonych na terenie miasta Leszna wynosi 16.157.026,59 zł, w tym czynnych: 6.096.255,18 zł.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. proponuje, by wartość udziałów, jakie do końca 2011 r. powinno posiadać Miasto Leszno to 1.000.000,00 zł.
Uzyskany w ten sposób kapitał w znacznym stopniu zwiększy możliwości poręczycielskie
na terenie Miasta Leszna. Wzrosną one do poziomu 3.000.000,00 zł. Objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto Leszno przyczyni się również do realizacji projektu JEREMIE,
który niesie za sobą liczne korzyści (dla przedsiębiorców - niższe prowizje, dla udziałowców – zmniejszone ryzyko, dla samorządów – większe środki na promocję w miastach i gminach). Dodatkowe korzyści to przyczynienie się do pełniejszej realizacji założeń rozwoju SFPK jako jednego instrumentów rozwoju lokalnego, czyli: wzrost liczby udzielonych poręczeń, wprowadzenie równych szans dla przedsiębiorców z wszystkich gmin oraz jednakowe zasady partnerskie.


Opracował:
Wydział Promocji i RozwojuInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2012-01-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.