Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ??Roboty malarskie w ratuszu?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ??Roboty malarskie w ratuszu?.

Data publikacji: 28.12.2011r
Termin sk??adania ofert: -----

OR – A.271.13.2011                                                            Leszno, dnia 28 grudnia 2011 roku
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

__________________________________________________________________________
 
Dot: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Roboty malarskie w ratuszu”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –             Władysław Kalbarczyk
                                     Usługi Budowlane i Transportowe
                                     ul. Święciechowa 21A, 64 - 100 Leszno
            Cena ofertowa: 44.401,41 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest nie złożenie wyjaśnień oraz nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej oraz wykazu robót budowlanych potwierdzający warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 2 –     MARKAR Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 475, 62 – 064 Plewiska
Cena ofertowa: 79.000,77 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 3 –     MICHBUD Michał Piotrowski
Firma Remontowa Budowlana
ul. 1 Maja 62, 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski
                             Cena ofertowa: 78.449,65 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 4 –     Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
RISET Dariusz Wiliński
Wilkowice ul. Tylna 9, 64 – 115 Święciechowa
Cena ofertowa: 37.013,28zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest nie złożenie wyjaśnień oraz nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej oraz wykazu robót budowlanych potwierdzający warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 5 –     Zakład Budownictwa Ogólnego
Sławomir Białasik
ul. Łanowa 5, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 34.470,66 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest nie złożenie wyjaśnień oraz nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 6 –       ASSET Zakład Ogólnobudowlany
Paweł Smolarek
ul. Wieprawska 37A, 61 – 312 Poznań
Cena ofertowa: 37.981,23 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest nie złożenie wyjaśnień oraz nie dostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty dokumentów potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej oraz wykazu robót budowlanych potwierdzający warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 7 –       Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Ryszard Chmielewski
ul. Borowikowa 12, 64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 49.877,55 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    
Oferta Nr 8 –     Firma Usługowo – Handlowa
Franciszek Lorek
ul. Leśna 30, 63 – 920 Pakosław
                             Cena ofertowa: 89.133,20 zł brutto
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono ww. Wykonawcę z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, a tym samym zgodnie z art. 24 ust 4 oraz z art. 89 ust 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych ofertę uznano za odrzucą.
Powodem wykluczenia jest niedostarczenie pomimo wezwania do uzupełnienia oferty wymaganej polisy ubezpieczeniowej na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto oraz wykazu robót budowlanych potwierdzający warunek, o którym mowa w rozdziale 5 pkt.1.2) SIWZ.
 
Oferta Nr 9 –     Przedsiębiorstwo Inwestycji Budowlanych
Ryszard Wielebski
ul. Dąbrowskiego 3B, 64 – 100 Leszno
                             Cena ofertowa: 108.854,83 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 10 –   Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Oś 700 – lecia 20 Krzycko Wielkie, 64 – 117 Krzycko Małe
                             Cena ofertowa: 41.985,98 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny Oś 700 – lecia 20 Krzycko Wielkie, 64 – 117 Krzycko Małe, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała cenę będącą w dyspozycji Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia.
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.