Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w 2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na obs??ug? geodezyjn? Miejskiego Zarz?du Dr??g i Inwestycji Urz?du Miasta Leszna w 2012 r.


Miasto Leszno działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zmianami), zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na obsługę geodezyjną Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji Urzędu Miasta Leszna w 2012 r., jako najkorzystniejsze w poszczególnych częściach zamówienia wybrano oferty złożone przez wykonawców:
1.   Pierwsza część zamówienia – wykonywanie map do celów projektowych
            Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
            inż. Jacek Kołodziej
            ul. Jana Dekana 6e
            64-100 Leszno
Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej: 289,05 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta zawiera najniższą cenę wykonania zamówienia spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów w ocenie kryterium wyboru cena.
Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty na wykonanie pierwszej części zamówienia wraz z ceną ofertową i punktacją przyznaną w kryterium cena:
 

L.p.
Firma
Oferowana porównywalna cena brutto
Punktacja w kryterium cena
1.
Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
inż. Jacek Kołodziej
64-100 Leszno, ul. Jana Dekana 6e
 
289,05
 
100,00
2.
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe
FDF „PRYZMAT” Spółka Cywilna
Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61
 
359,78
 
80,34

 
 
2.   Druga część zamówienia – podziały geodezyjne nieruchomości
 
            Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe
            FDF „PRYZMAT” Spółka Cywilna
            Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
            64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61   
Cena porównywalna oferty najkorzystniejszej: 502,15 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w postępowaniu na wykonanie tej części zamówienia. Oferta nie podlegająca odrzuceniu.
3.      Trzecia część zamówienia – specjalistyczne pomiary geodezyjne
 
            Usługi Geodezyjno-Kartograficzne i Konsultingowe
            FDF „PRYZMAT” Spółka Cywilna
            Jerzy Florczak, Piotr Dolata, Robert Florczak
            64-100 Leszno, ul. Narutowicza 61   
Cena oferty najkorzystniejszej: 61,50 zł. z podatkiem VAT
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta złożona w postępowaniu na wykonanie tej części zamówienia. Oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Umowy na realizację poszczególnych części przedmiotowego zamówienia publicznego zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2011-12-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.