Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna w 30 rocznic? wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Uchwa??a Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 grudnia 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna w 30 rocznic? wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.

Numer uchwa??y: 206
Numer sesji: 14
Rok: 2011
Uchwała Nr XIV/206/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 13 grudnia 2011 roku


w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

1. Rada Miejska Leszna oddaje hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego
wprowadzonego 13 grudnia 1981 roku przez komunistyczne władze.

2. Rada Miejska Leszna oddaje hołd i cześć mieszkańcom Leszna, członkom NSZZ
„Solidarność” internowanym w grudniu 1981r. i osadzonym w ośrodkach
odosobnienia wyrażając podziękowanie za ich ofiarę i poświęcenie dla Polski
i mieszkańców naszego Miasta.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XIV/206/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 13 grudnia 2011 roku

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna w 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.


13 grudnia 1981 r., stojący na czele władz gen. Wojciech Jaruzelski, w sposób niezgodny z prawem PRL, wprowadził w Polsce stan wojenny. Na ulice miast wyjechały transportery opancerzone, czołgi, wyszło wojsko i milicja. Całkowicie przerwano łączność telefoniczną, kolejową i samochodową. Zmilitaryzowana została struktura państwa, m.in. zawieszono działalność wszystkich organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych, w sądach wprowadzono tryb doraźny, obowiązywała godzina milicyjna. Przerwano w ten sposób próbę odzyskania przez Naród wolności i suwerenności oraz zreformowania kraju.
Pierwszej nocy, z 12 na 13 grudnia, na podstawie dekretu o stanie wojennym, internowano większość przywódców „Solidarności”, działaczy z zakładów uznanych za szczególnie ważne i intelektualistów wspierających ruch. W latach stanu wojennego łącznie w Polsce zatrzymano i więziono ok. 12.000 osób. Potem aresztowania trwały nadal aż do jesieni 1986 roku. Wśród nich było także 32 mieszkańców Leszna.
Od pierwszych momentów stanu wojennego rodził się opór, który na początku przybrał formę strajków okupacyjnych. Połączone siły milicji i wojska pacyfikowały brutalnie kolejne strajkujące zakłady. Na Śląsku milicja strzelała do górników broniących kopalni „Wujek” w Katowicach. Dziewięciu zabitych to pierwsze ofiary. W sumie udokumentowano 115 śmiertelnych ofiar stanu wojennego. Późniejsze próby manifestacji ulicznych przeciwko stanowi wojennemu były rozpędzane przez milicję używającą gazów łzawiących, armatek wodnych i pałek.
Także w Lesznie, milicja i SB zatrzymała związkowców „Solidarności”, a później ich internowano, osadzając w ośrodkach odosobnienia. Wśród internowanych znaleźli się następujący mieszkańcy Leszna: Robert Abel, Andrzej Bortel, Zdzisław Drost, Wojciech Główka, Waldemar Handke, Andrzej Kochowicz, Dorota Kubiak, Bronisław Lachowicz, Anka Martynów, Eugeniusz Matyjas, Włodzimierz Nawrocki, Alicja Orzałkiewicz, Jacek Sacha, Henryk Stachowiak, Izabela Szaremietiew, Eugeniusz Śliwiński, Ewa Jezierska, Krzysztof Kuliński, Tadeusz Przymuszała, Marek Klorek, Alicja Plencner, Wiesław Nadolny, Bogdan Błażejczak, Adam Cybiński, Jacek Kolan, Marek Małachowski, Arkadiusz Stołek, Tadeusz Sudok, Grzegorz Szperlik, Marek Wawrzeniecki, Sławomir Winkowski, Mieczysław Olejniczak.
Niniejsza uchwała jest oddaniem im hołdu w 30 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tadeusz Pawlaczyk
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.