Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XIII/204/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

UCHWA?A Nr XIII/204/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwa??y Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Numer uchwa??y: 204
Numer sesji: 13
Rok: 2011UCHWAŁA Nr XIII/204/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1

W uchwale Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego paragraf 1otrzymuje brzmienie :

„Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na budowę foyer w ramach zadania „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (budowa foyer oraz rozbudowa sceny)”.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIII/204/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011r., w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Rada Miejska Leszna w dniu 21 czerwca podjęła uchwałę Nr IX/112/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2011 r. na rzecz Województwa Wielkopolskiego.
W uchwale określono przeznaczenie dofinansowania na dobudowę foyer w Centrum Kultury i Sztuki, przy ul. Narutowicza 69 w Lesznie.
Ze względu na zastrzeżenia konserwatora zabytków, koncepcja dobudowania foyer przed budynkiem okazała się niemożliwa, w związku z czym dokonano przeprojektowania planu przebudowy budynku, czego skutkiem jest usytuowanie foyer wewnątrz budynku i dobudowanie brakującej powierzchni od strony parku. Zmiana koncepcji usytuowania foyer w konsekwencji spowodowała zmianę nazwy zadania na „Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie (budowa foyer oraz rozbudowa sceny)”.


Opracował : Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.