Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/203/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 12.11.2011 roku

Uchwa??a Nr XIII/203/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 12.11.2011 roku

Numer uchwa??y: 203
Numer sesji: 13
Rok: 2011


Uchwała Nr XIII/203/2011

Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 12.11.2011 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U. z 2011r. Nr 217, poz.1281) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 §1 i § 3 kodeksu podstępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Ryszarda Cieleckiego Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1. Skargę Pana Ryszarda Cieleckiego na działalność Prezydenta Miasta Leszna
uznać za bezzasadną


§2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PAWLACZYKUzasadnienie do uchwały Nr XIII/203/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Cieleckiego z dnia 12.11.2011 rokuW dniu 14 listopada 2011 roku wpłynęła do Biura Rady Miejskiej Leszna skarga na działalność Prezydenta Miasta Leszna, która dotyczyła kwestii organizacyjnych związanych z obiegiem dokumentów w Urzędzie Miasta Leszna.
Ponadto skarżący w tym samym piśmie złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie: sporządzenia listy osób i instytucji zwolnionych z płacenia podatków i opłat mając na uwadze status tych osób i fakt korzystania przez te osoby z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie z uwzględnieniem sum umorzeń, a także wnioski o przekazanie pisma o sygnaturze akt MOPR-081/2387/2011 oraz o częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty spłaty należności powstałych w wyniku spraw sądowych jakie skarżący wytoczył miastu oraz o wstrzymanie egzekucji komorniczej.

W kwestii skargi dotyczącej obiegu dokumentów stwierdzono, że złożone przez Pana w biurze podawczym skargi na Prezydenta Miasta Leszna dotarły do Biura Rady Miejskiej odpowiednio: pismo z 25.10.2011 roku w dniu 10.11.2011 roku, a pismo z dnia 7.11.2011 roku w dniu 15.11.2011 roku. Taki termin w ich przekazaniu wyniknął z późniejszego zadekretowania wspomnianych pism. Powyższe zdarzenie nie wpłynęło jednak negatywnie na terminowość rozpatrzenia złożonych przez Pana Cieleckiego skarg i żaden termin wynikający z kodeksu postępowania administracyjnego nie został naruszony.

W kwestii pozostałych wniosków skarżący otrzymał, w piśmie datowanym na 21.11.2011 r., pisemną informację od Prezydenta Miasta Leszna, w której określono procedury związane z uzyskaniem poszukiwanych informacji.

W związku z powyższym skargę uznać należy za bezzasadną.
Opracowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Ryszard Hayn - KPiPP
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.