Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie podwy??szenia wysoko??ci kryterium dochodowego uprawniaj?cego do korzystania z bezp??atnych posi??k??w w ramach programu ??Pomoc pa??stwa w zakresie do??ywiania? w latach 2012-2013 dla uczestnik??w ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

Uchwa??a Nr XIII/191/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie podwy??szenia wysoko??ci kryterium dochodowego uprawniaj?cego do korzystania z bezp??atnych posi??k??w w ramach programu ??Pomoc pa??stwa w zakresie do??ywiania? w latach 2012-2013 dla uczestnik??w ??rodowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

Numer uchwa??y: 191
Numer sesji: 13
Rok: 2011

Uchwała Nr XIII/191/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2012-2013 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.5 ust.1 oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006-2013” (Dz. U. z 2005 roku, Nr 267, poz.2259 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§1

Osobom z terenu miasta Leszna skierowanym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie, kryterium dochodowe uprawniające do bezpłatnych posiłków określone w art.8 ust.1 pkt1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) podwyższa się do 500%.


§2

Decyzję poprzedzoną wywiadem środowiskowym o przyznaniu pomocy wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.


§3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XIII/191/2011z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2012-2013 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie.


Zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy jest udzielanie oparcia społecznego osobom, które z powodu upośledzenia umysłowego i zaburzeń psychicznych mają poważne trudności w życiu codziennym w tym w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych, do których w szczególności należy spożycie jednego ciepłego posiłku w ciągu dnia. Wielu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy posiada dochód przekraczający wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków, jednak uczestnicy ci, ze względu na specyficzny rodzaj niepełnosprawności napotykają na poważne trudności w zakresie samodzielnego przygotowania prostego nawet posiłku. Ponadto osoby te nie znają wartości pieniędzy, którymi dysponują oraz nie potrafią prawidłowo gospodarować własnym budżetem dokonując wydatków pod wpływem impulsu lub namowy osób trzecich. W związku z tym, często nie mają pieniędzy na zaspokojenie własnych, podstawowych potrzeb życiowych takich jak ciepły posiłek. Uczestnicy zajęć przebywając w Środowiskowym Domu Samopomocy przez 8 godzin dziennie mogliby na jego terenie spożywać jeden ciepły posiłek w ciągu dnia. Stąd zasadnym jest podwyższenie wysokości kryterium dochodowego do wartości, która umożliwi zapewnienie wszystkim uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie spożycie jednego ciepłego posiłku dziennie.

Opracował:
MOPR

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.