Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie : zmiany uchwa??y Rady Miejskiej Leszna z Nr V/54/2011 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2011.

Uchwa??a Nr XIII/189/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie : zmiany uchwa??y Rady Miejskiej Leszna z Nr V/54/2011 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie okre??lenia realizowanych przez Miasto Leszno zada?? z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej os??b niepe??nosprawnych oraz wysoko??ci ??rodk??w Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych przeznaczonych na realizacj? tych zada?? w roku 2011.

Numer uchwa??y: 189
Numer sesji: 13
Rok: 2011Uchwała Nr XIII/189/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku

w sprawie : zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna z Nr V/54/2011 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami),
Rada Miejska Leszna uchwala:

§1

Zmienia się §1 ust.1 pkt 1 zdanie pierwsze i pkt 2 uchwały V/54/2011 z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011, które otrzymują brzmienie:

1. „1.Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - łączna kwota 225.000 zł w tym na:
1) zadania realizowane przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – kwota 222.300,00 zł”

2. „2)Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy – kwota 2.700,00 zł
a) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40 ustawy)”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIII/189/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie : zamiany uchwały Rady Miejskiej Leszna z Nr V/54/2011 z dnia 24 lutego 2011r w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Leszno zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011.


Na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w roku 2011 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Do zrealizowania wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne wykorzystano kwotę 2.700,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 2.300,00 zł przeznacza się na realizację pozostałych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej pozostaje bez zmian.


Opracowała: Bogumiła SzymkowiakInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bogumi??a Szymkowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.