Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie budynku warsztatowego, naprawczego samochod??w ci???arowych ze sklepem z cz???ciami i materia??ami eksploatacyjnymi do samochod??w wraz z cz???ci? biurowo-socjaln? zlokalizowanego w Lesznie przy ul. K?kolewskiej 20.

Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie budynku warsztatowego, naprawczego samochod??w ci???arowych ze sklepem z cz???ciami i materia??ami eksploatacyjnymi do samochod??w wraz z cz???ci? biurowo-socjaln? zlokalizowanego w Lesznie przy ul. K?kolewskiej 20.

Numer dokumentu: GK-O.6220.16.2011
Rok: 2011

                                                           O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na budowie budynku warsztatowego, naprawczego samochodów ciężarowych ze sklepem z częściami i materiałami eksploatacyjnymi do samochodów wraz z częścią biurowo-socjalną zlokalizowanego w Lesznie przy ul. Kąkolewskiej 20.
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD Robert Zamelek, ul. Kąkolewska 20, 64-100 Leszno
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.


                                                                                                 Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-11-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.