Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XII/182/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszka??c??w Leszna w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Uchwa??a Nr XII/182/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszka??c??w Leszna w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Numer uchwa??y: 182
Numer sesji: 12
Rok: 2011

Uchwała Nr XII/182/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego
w Lesznie


Na podstawie art. 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z § 35 ustęp 1 i 2 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999r. ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59 poz. 1252 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1


Rada Miejska Leszna uznaje petycję w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie za zasadną.
Zakres i termin realizacji zadania określony zostanie w harmonogramie realizacji inwestycji zaopiniowanym przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej Leszna i uwarunkowany będzie możliwościami finansowymi budżetu miasta.


§ 2


Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/182/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 08 listopada 2011 roku
w sprawie: rozpatrzenia petycji mieszkańców Leszna w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.W dniu 27 października br. podczas XI Sesji Rady Miejskiej Leszna na ręce Przewodniczącego złożono petycję w sprawie budowy boiska sportowego i placu zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
Zgodnie z § 35 Statutu Leszna petycja mieszkańców rozstrzygana jest na sesji, która winna odbyć się najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia petycji.

Opracował:
Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.