Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPO??R??D POZOSTA?YCH OFERT zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych Dot.: V. cz???ci przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP9)? tj.: Zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania uczni??w uzdolnionych j?zykowo.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPO??R??D POZOSTA?YCH OFERT zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zam??wie?? publicznych Dot.: V. cz???ci przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP9)? tj.: Zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania uczni??w uzdolnionych j?zykowo.

Data publikacji: 10.11.2011
Termin sk??adania ofert: ----------

 
ED.271.21.2011                                                                                  Leszno, dnia 10 listopada 2011 roku
                                              
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT
zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
___________________________________________________________________________

Dot.: V. części przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP9)” tj.: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna informuje, że Wykonawca: Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza dla V części przedmiotowego postępowania, odmówił zawarcia umowy dla ww. części.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, Nr 113 poz. 759 z późn. zm) informuje, że dla V części przedmiotowego zamówienia wybrano bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny kolejną najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Mariola Podemska ul. Grunwaldzka 27/10, 64 – 100 Leszno. Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto.
 
 
 
 
 
wg. rozdzielnika:
 1. Hanna Drożdżyńska ul. Józefa Pankiewicza 3, 64 – 100 Leszno
 2. Renata Matecka ul. Kochanowskiego 1, 64 – 100 Leszno
 3. Alina Przychodzko ul. Nowa 28, Długie Stare 64 – 100 Leszno
 4. Joanna Moksiewicz Klonówiec 19, 64 – 111 Lipno
 5. Lidia Wlekła ul. Drzymały 69, 64 – 100 Leszno
 6. Piotr Radziwinowicz ul. Wschodnia 16, Wilkowice 64 – 115 Święcichowa
 7. Alicja Makałowska ul. E. Plater 10, 64 – 115 Święciechowa
 8. Mariola Podemska ul. Grunwaldzka 27/10, 64 – 100 Leszno
 9. Iwona Matyla ul. Niepodległości 58/3, 64 – 100 Leszno
 10. Krystyna Szudra ul. Mikołajczyka 2,64 – 100 Leszno
 11. Alina Weber ul. Podmiejska 33, 64 – 100 Leszno
 12. Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii ul. Pogodna 8, 58 – 306 Wałbrzych
 13. Szkoła Jezykowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 LesznoInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.