Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzia??u Komunikacji Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 09.11.2011r
Termin sk??adania ofert: ---------

KO.271.01.2011                                                                 Leszno, dnia 09 listopada 2011 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Leszna”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta Nr 1 –              „PROTAB” Kowalczuk i Wspólnicy Sp. j.
ul. Marii Konopnickiej 11B, 05 – 230 Kobyłka
Cena ofertowa: 7,38 zł brutto (za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej)
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r, nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wykluczono Wykonawcę z niniejszego postępowania przetargowego, a ofertę zgodnie z art. 24 ust. 4 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy uznano za odrzuconą. Powodem wykluczenia było niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert.
 
Oferta Nr 2 -              Produkcja Handel Usługi „TABLITEK”  Maria Pilaczyńska
ul. Lotosowa 31, 60 – 175 Poznań
                                      Cena ofertowa: 6,00 zł brutto (za jedną sztukę tablicy rejestracyjnej)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Produkcja Handel Usługi „TABLITEK” Maria Pilaczyńska ul. Lotosowa 31, 60 – 175 Poznań, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.