Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XI/178/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

UCHWA?A Nr XI/178/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Numer uchwa??y: 178
Numer sesji: 11
Rok: 2011
UCHWAŁA Nr XI/178/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się co następuje :


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 40.000 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych) na dofinansowanie zakupu zegara kaflowego pochodzącego z połowy XVIII wieku.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w §1 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/178/2011 z dnia 27 października 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Muzeum Okręgowe w Lesznie, pragnie zakupić do swoich zbiorów unikatowy zegar kaflowy pochodzący z połowy XVIII w. Zegar wykonany został przez leszczyńskiego zegarmistrza – Johanna Jacoba Bauera, stanowi ogromną rzadkość. W polskich muzeach, egzemplarz tego zegarmistrza nie występuje. Na dzień dzisiejszy również nie jest nam znane występowanie zegara w kolekcjach europejskich muzeów.

Sygnatura (znak identyfikacyjny) leszczyńskiego zegarmistrza i miejsce jego wykonania (LISSA – LESZNO), )występuje na złoconym cyferblacie jak i została powtórzona w mechanizmie na metalowej płytce. Świadczy to o tym, że zegar w całości został wykonany przez zegarmistrza J. J. Bauera. Ponadto mechanizm posiada system repetycji bicia, wyzwalany sznureczkiem wychodzącym z boku obudowy, co również w XVIII wieku było unikatowe. Misternie wykonany, w środku posiada maleńki rubin, co stanowi w zegarach stołowych, o poziomej tarczy, ogromną rzadkość.
Została przeprowadzona ekspertyza „kafla”, która wykazała, cytuję „Zegar zachowany jest w stanie oryginalnym, nie ma żadnych części późniejszych, nie widać też śladów poważniejszych napraw, co jest niewątpliwie rzadkością w zegarach ponad dwustuletnich. Zegar jest sprawny i wykazuje tendencję do utrzymania chodu. Nie ma też zniszczeń mechanicznych”.

Obiekt pochodzi ze zbiorów rodziny Starowieyskich – i po raz pierwszy został wystawiony na widok publiczny w Muzeum Miejskim Wrocławia w roku 2002. Publikowany w katalogu: Kolekcja rodziny Starowieyskich, Wrocław 2002.
W naszych zbiorach muzealnych nie posiadamy tego rodzaju obiektu, gdyż zegary kaflowe to pojedyncze egzemplarze, bardzo rzadko wystawiane na rynku antykwarycznym czy też przez kolekcjonerów prywatnych.

Pozyskanie tak rzadkiego i niezwykłego egzemplarza, tym cenniejszego, że pochodzi z Leszna jest szansą na wzbogacenie zbiorów o wyjątkowe muzealium regionalne, nadto stanowiłoby dowód na działalność warsztatu w naszym mieście oraz pozwoliłoby to na dalsze prace badawcze. Wzbogaciłoby to również publiczne zbiory dziedzictwa kultury południowo-zachodniej Wielkopolski.

Sporządziła, dnia 14.10.2011 r.
Barbara Goldmann
kierownik Działu Historii


Opracował : Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.