Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/176/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego ograniczenia przyj?? pacjent??w z chorob? nowotworow? na Oddzia?? Onkologiczny Wojew??dzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Uchwa??a Nr XI/176/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego ograniczenia przyj?? pacjent??w z chorob? nowotworow? na Oddzia?? Onkologiczny Wojew??dzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Numer uchwa??y: 176
Numer sesji: 11
Rok: 2011
Uchwała Nr XI/176/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego ograniczenia przyjęć pacjentów z chorobą nowotworową na Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1

1. Rada Miejska Leszna wyraża zaniepokojenie koniecznością wstrzymania przyjmowania pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową na Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie spowodowanego brakiem odpowiedzi Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej zwiększenia limitu świadczeń z chemioterapii i hospitalizacji.
Konstytucja RP w art. 68 zapewnia wszystkim obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Powyższa sytuacja dyskryminuje mieszkańców naszego miasta i regionu w dostępie do tych świadczeń oraz powoduje dodatkowe niedogodności związane z ponoszeniem kosztów dojazdów do innych placówek, różnicuje pacjentów w dostępie do służby zdrowia, nadto wywołuje zrozumiałe zdenerwowanie w i tak trudnej sytuacji chorych.
2. Rada Miejska Leszna zwraca się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęcie pilnej interwencji w celu zwiększenia limitu tego rodzaju świadczeń, co umożliwi mieszkańcom tej części Wielkopolski leczenie w leszczyńskiej – najbliższej im placówce.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/176/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego ograniczenia przyjęć pacjentów z chorobą nowotworową na Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.


W związku z wstrzymaniem przyjmowania pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową na Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, spowodowanego brakiem przyznania wystarczającego limitu oraz brakiem odpowiedzi Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie jego zwiększenia Rada Miejska Leszna wyraża głębokie zaniepokojenie zaistniałą sytuacją.

Mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców miasta i regionu podejmuje uchwałę będąca stanowiskiem w wyżej wymienionej sprawie.

Rada Miejska Leszna zobowiązuje Prezydenta Miasta Leszna do przekazania niniejszej uchwały Zarządowi Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie oraz Wielkopolskiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.