Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/175/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego zwi?kszenia limitu punkt??w przeznaczonych na rehabilitacj? zdrowotn? w mie??cie Lesznie.

Uchwa??a Nr XI/175/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotycz?cego zwi?kszenia limitu punkt??w przeznaczonych na rehabilitacj? zdrowotn? w mie??cie Lesznie.

Numer uchwa??y: 175
Numer sesji: 11
Rok: 2011Uchwała Nr XI/175/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego zwiększenia limitu punktów przeznaczonych na rehabilitację zdrowotną w mieście Lesznie.Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje :

§ 1

1. Rada Miejska Leszna wyraża zaniepokojenie brakiem możliwości wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, które przynoszą powrót do zdrowia oraz pracy mieszkańcom Leszna i regionu. Leszczyńskie placówki posiadające kontrakty z NFZ wyczerpały już przyznane rok temu limity. Taka sytuacja skutkuje zapisywaniem potrzebujących rehabilitacji na zabiegi dopiero w roku 2012, a są to niejednokrotnie osoby wymagające pilnej pomocy. Dobrze przeprowadzona oraz podjęta w odpowiednim czasie rehabilitacja jest szansą by w pełni wrócić do zdrowia i nie być osobom niepełnosprawną lub w znacznym stopniu nieprawidłowość ograniczyć.
2. Rada Miejska Leszna zwraca się z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęcie interwencji w celu zwiększenia limitu na ten rodzaj świadczeń, co umożliwi mieszkańcom Leszna odpowiednią rehabilitację.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie

do uchwały Nr XI/175/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Leszna dotyczącego zwiększenia limitu punktów przeznaczonych na rehabilitację zdrowotną w mieście Lesznie1. W związku z wyczerpaniem limitów na rehabilitację zdrowotną w 2011 roku przez placówki leszczyńskie, które posiadają kontrakty z narodowym Funduszem Zdrowia mieszkańcy Miasta Leszna są pozbawieni takich usług.
Brak limitów na rehabilitację zdrowotną trwa już kilka lat i nie dotyczy to tylko tego roku. Utrzymywanie dłużej takiej sytuacji stanowi zagrożenie dla naszych mieszkańców w powrocie do dobrej kondycji zdrowotnej po urazach i przebytych różnych schorzeniach.
Komisja Spraw Społecznych rekomenduje Radzie Miejskiej Leszna podjęcie stanowiska, w którym wyrazi sprzeciw przeciwko takiej sytuacji.
2. Rada Miejska Leszna zobowiązuje Prezydenta Miasta Leszna do przekazania niniejszej uchwały zarządowi Województwa Wielkopolskiego, Ministerstwu Zdrowia, narodowemu Funduszowi Zdrowia w Warszawie oraz Wielkopolskiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.