Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XI/171/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie powo??ania ??Leszczy??skiego Centrum Nauki?

UCHWA?A Nr XI/171/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie powo??ania ??Leszczy??skiego Centrum Nauki?

Numer uchwa??y: 171
Numer sesji: 11
Rok: 2011UCHWAŁA Nr XI/171/2011
Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie powołania „Leszczyńskiego Centrum Nauki”
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z oraz art. 7 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:§1.

Rada Miejska Leszna opowiada się za powołaniem Leszczyńskiego Centrum Nauki (w skrócie LCN).


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XI/171/2011
Rady Miasta Leszna z dnia 27 października 2011 roku
sprawie powołania „Leszczyńskiego Centrum Nauki”Rada Miasta Leszna pozytywnie opiniuje projekt powołania „Leszczyńskiego Centrum Nauki”, który kontynuuje dotychczasowe wysiłki leszczyńskiego samorządu zmierzające do polepszenia bazy dydaktycznej i jakości nauczania leszczyńskich placówek oświatowych.
Celem „Leszczyńskiego Centrum Nauki” ma być wzmocnieniem procesu dydaktycznego szeroko pojętych przedmiotów przyrodniczych tj.: chemii, fizyki i biologii o nowe narzędzia takie jak: wystawy interaktywne, pokazy, demonstracje, ćwiczenia warsztatowe, doświadczenia naukowe. LCN może także wspierać proces dydaktyczny innych przedmiotów nauczania i dziedzin naukowych.
Kolejne cele projektu to:
- Zwiększenie zainteresowania naukami przyrodniczymi wszystkich mieszkańców.
- Dostarczenie nowych narzędzi dydaktycznych nauczycielem tych przedmiotów.
- Organizacja przedsięwzięć ogólnodostępnych popularyzujących tą dziedzinę
wiedzy poprzez tzw. festiwale nauki, pikniki naukowe, itp.
- Pomoc merytoryczna uzdolnionym uczniom i zajęcia wyrównawcze.
- Stworzenie forum wymiany doświadczeń dla nauczycieli poprzez szkolenia,
konferencje tematyczne, materiały dydaktyczne.
Utworzenie pierwszego w województwie centrum nauki; podwyższenie poziomu wiedzy praktycznej; wzbogacenie oferty edukacyjnej - to możliwe efekty działania „Leszczyńskiego Centrum Nauki”. Autor projektu wskazuje zewnętrzne źródła finansowania tego przedsięwzięcia, które umożliwią współfinansowanie przy uruchamianiu poszczególnych etapów LCN.
Rada Miasta Leszna oczekuje od Prezydenta Miasta Leszna, że w ciągu
3 m-cy od dnia przyjęcia niniejszej uchwały, przygotuje projekt uchwały powołującej LCN proponując formułę organizacyjno - finansową przedsięwzięcia.


Radni wnioskodawcy:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.