Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/168/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zwi?kszenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urz?du Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najni??szym uposa??eniu.

Uchwa??a Nr XI/168/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zwi?kszenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urz?du Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najni??szym uposa??eniu.

Numer uchwa??y: 168
Numer sesji: 11
Rok: 2011
Uchwała Nr XI/168/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1

Rada Miejska Leszna uznaje za niezbędne podwyższenie wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w grupie o najniższym uposażeniu
w 2011 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XI/168/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zwiększenia wynagrodzenia pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Leszna w roku 2011 w grupie o najniższym uposażeniu.

W związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców Leszna,
które dotykają zwłaszcza najniżej zarabiających, Rada Miasta uznaje za konieczne podniesienie z dniem 01 listopada 2011r. wynagrodzeń o 5% brutto pracownikom najniżej zarabiającym w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta. W wyniku informacji otrzymanych z Urzędu Miasta podwyżka dotyczyć będzie 177 pracowników w przedziałach płacowych od 1380 PLN do 2000 PLN a kwota niezbędna na zrealizowanie tego przedsięwzięcia wyniesie 15 723.60 PLN w stosunku miesięcznym.Radni wnioskodawcy:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: radni wnioskodawcy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.