Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XI/167/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Stowarzyszeniu Kr?g Przyjaci???? Deurne-Leszno

U C H W A ? A Nr XI/167/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Stowarzyszeniu Kr?g Przyjaci???? Deurne-Leszno

Numer uchwa??y: 167
Numer sesji: 11
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr XI/167/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Stowarzyszeniu Krąg Przyjaciół Deurne-Leszno


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 53 pkt. 2 i 54 i 55 Statutu Leszna (stanowiącego Załącznik do uchwały nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r. ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz. 1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)
nadaje
Stowarzyszeniu Krąg Przyjaciół Deurne-Leszno
O D Z N A C Z E N I E
ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XI/167/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie nadania Odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” Stowarzyszeniu Krąg Przyjaciół Deurne-Leszno

Współpraca między miastami Deurne i Leszno została formalnie zawiązana w 1989 roku. W maju 1991 r. została wzbogacona o powstanie Stowarzyszenia Krąg Przyjaciół Deurne-Leszno (Stichting Vriendenkring Deurne-Leszno).
Podczas 20-letniej współpracy Stowarzyszenie podejmowało liczne inicjatywy związane ze współpracą Deurne i Leszna dotyczące kultury i sztuki, oświaty, pomocy społecznej czy wymiany młodzieży. Ich przykładem są m.in. wymiany orkiestr miejskich i zespołów muzycznych, wystawy i wymiany lokalnych artystów, czy też wybudowany wspólnie plac zabaw dla dzieci. Nieocenione było wsparcie rzeczowe przekazywane Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w formie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Od początku swego istnienia Stowarzyszenie wspierało kontakty indywidualne mieszkańców Leszna i Deurne, dbając o to, by mieszkańcy Leszna i Deurne mogli się nawzajem poznać, co miało wyjątkowe znaczenie szczególnie w pierwszych latach jego działalności.
Wszystkie te dokonania stanowią niezwykle wartościowy wkład w rozwój leszczyńskiej społeczności lokalnej i są tym cenniejsze, że prowadzone były zawsze w duchu partnerstwa i chęci wzajemnego wzbogacania się o nowe doświadczenia. Dzięki osobistemu zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, szczerej przyjaźni, jaką żywili w stosunku do naszego miasta i jego mieszkańców, udało się wiele osiągnąć. W czasie ważnych dla Leszna i kraju przemian o charakterze ustrojowym i gospodarczym mogliśmy dzielić się własnymi dokonaniami oraz korzystać z doświadczeń holenderskich partnerów. Przez cały ten czas wzajemne kontakty cechowała sympatia i przyjaźń.

Opracował: WPiR


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.