Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XI/165/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu J??zefowi Werno

UCHWA?A NR XI/165/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania odznaczenia ??Zas??u??ony dla Miasta Leszna? Panu J??zefowi Werno

Numer uchwa??y: 165
Numer sesji: 11
Rok: 2011


UCHWAŁA NR XI/165/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna”
Panu Józefowi Werno


§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591ze zmianami) oraz zgodnie z § § 54 ust.2,55,56 Statutu Leszna (uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)

n a d a j e

Panu Józefowi Werno

O D Z N A C Z E N I E

ZASŁUŻONY DLA MIASTA LESZNA.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE DO :
UCHWAŁY NR XI/165/2011
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Leszna Panu Józefowi Werno na wniosek Prezydenta Miasta Leszna.

Józef Werno, urodził się 20.01.1934 r. w Lesznie .Po ukończeniu studiów na Politechnice Poznańskiej rozpoczął pracę zawodową początkowo w Leszczyńskiej Fabryce Okuć Budowlanych na stanowisku konstruktora a następnie zastępcy dyrektora ds. technicznych. W 1970 r. objął funkcję dyrektora naczelnego Leszczyńskiej Fabryki Pomp a w 1978 r. Zakładów Elementów Budowlanych „Metalplast”. Funkcję te pełnił do 1992 roku. Obecnie jest współwłaścicielem zakładu oraz jednocześnie prezesem firmy „Techog” w Lesznie.
Józef Werno w całym tym okresie był i jest nadal aktywnie zaangażowany w działalność społeczną na rzecz Miasta Leszna. W lutym 1996 r. został nieetatowym członkiem Zarządu Miasta. Funkcje tę sprawował do 1998 r. . Przez szereg lat był Prezesem Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej, a następnie oddziału NOT w Lesznie.
Szczególne zasługi wniósł do rozwoju leszczyńskiego lotnictwa. Brał udział w pracach społecznych przy budowie Szkoły Szybowcowej w Strzyżewicach, był członkiem Komitetu Organizacyjnego Szybowcowych Mistrzostw Polski w 1957 r. W 1958 r. został prezesem Koła Sympatyków Szybowcowej Szkoły Wyczynowej i czynnie uczestniczył w przygotowaniach do VIII Szybowcowych Mistrzostw Polski, które po raz pierwszy odbywały się w Polsce , w Lesznie oraz przyczynił się do upamiętnienia w formie tablic faktu organizacji Mistrzostw Świata (1958,1968,2003) Był jedną z osób, których działania przyczyniły się do reaktywowania Aeroklubu Leszczyńskiego. W lipcu 1976 r. został jego Wiceprezesem a w 1987 roku członkiem Leszczyńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Za swe działania na rzecz rozwoju sportów lotniczych w Lesznie został uhonorowany wyróżnieniem Za Zasługi Dla Rozwoju Lotnictwa Sportowego, Dyplomem Skrzydlatego Wieku i Godnością Członka Honorowego Leszczyńskiego Klubu Seniorów.
Posiada następujące odznaczenia państwowe :
- Złoty Krzyż Zasługi
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Opracował : Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.