Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/164/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania ?? Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Wojciechowi Nawrocikowi

Uchwa??a Nr XI/164/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie nadania ?? Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna? Panu Wojciechowi Nawrocikowi

Numer uchwa??y: 164
Numer sesji: 11
Rok: 2011
Uchwała Nr XI/164/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie nadania „ Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna”
Panu Wojciechowi Nawrocikowi§ 1

Rada Miejska Leszna, działając na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz zgodnie z § 54 ust. 1 i § 55 Statutu Leszna ( Uchwała Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999r. , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami)


n a d a j e

Panu Wojciechowi Nawrocikowi

HONOROWE OBYWATELSTWO MIASTA LESZNA.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/164/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie nadania „ Honorowego Obywatelstwa Miasta Leszna” Panu Wojciechowi Nawrocikowi .


Prof. dr hab. Wojciech Nawrocik pracownik naukowy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny Absolwent i Przyjaciel I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie. Od wielu lat Profesor zaszczyca szkołę swoją obecnością i wykłada podczas Sesji Popularnonaukowych oraz współpracuje ze szkołą w ramach konkursu „Katedra Uczniowska „. Wsparcie prof. Nawrocika umożliwia młodzieży leszczyńskich szkół udział w warsztatach na wydziale Fizyki UAM w Poznaniu oraz w praktykach w ZIBJ w Dubnej. Również dzięki Panu Wojciechowi Nawrocikowi najzdolniejsi uczniowie uczestniczą w programach naukowych w kraju i za granicą, a nauczyciele, którzy byli opiekunami laureatów konkursów „Nauki Przyrodnicze na Scenie” reprezentowali Polskę na festiwalach SOS w Genewie i Grenoble. Pan prof. Nawrocik jest współzałożycielem i członkiem zarządu Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, którego celem jest organizowanie i popieranie rozwoju badań naukowych i życia naukowego na terenie Wielkopolski, a w szczególności w regionie leszczyńskim. W latach 1987-1990 był dyrektorem Instytutu Fizyki, w latach 1993-1999 dziekanem Wydziału Fizyki UAM. Dla studentów kierunku fizyka wykładał mechanikę wstęp do fizyki fazy skondensowanej. Pracuje w Zakładzie Kryształów Molekularnych i zajmuje się badaniami struktury, dynamiki i przejść fazowych w układach molekularnych. Jest autorem ponad 30publikacji naukowych. Przez wiele lat przebywał na stażach w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej( Rosja). Współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi. Profesor jest członkiem Międzynarodowej sieci „European Network for Physics Education”-EUPEN monitorującej nauczanie fizyki w Europie. Profesor Wojciech Nawrocik należy do najlepszych i najbardziej lubianych wykładowców. Rok rocznie plasuje się na szczycie rankingu najlepszych wykładowców na Wydziale Fizyki UAM, a jego wykłady otwarte „Fizyka dla wszystkich”, popularyzujące zarówno podstawy fizyki, jak i jej najnowsze osiągnięcia przyciągają tłumy i inspirująco pracy w zawodzie nauczyciela lub badacza fizyki. Jest laureatem IV edycji konkursu „Popularyzator Nauki”, organizowanego przez Serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej oraz ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Wojciech Nawrocik urodził się w 1938r. w Lesznie. Mówi o nim ciepło - atmosfera małego Miasta daje człowiekowi poczucie wspólnoty. Fizyka zafascynowała go w liceum za sprawą nauczyciela Stanisława Lotza. Wojciech Nawrocik w ostatniej klasie liceum na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Fizycznego w Poznaniu wysłuchał wykładu prof. Arkadiusza Piekary z Poznania o ruchu obrotowym bryły sztywnej. Od tej chwili wiedział, że będzie studiował fizykę. Jako absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, profesor bardzo chętnie wraca do rodzinnego Miasta. Ściągnął tu nawet grupę europejskich naukowców, by pochwalić się swoją szkołą i miastem.
W uznaniu zasług dla społeczności lokalnej, prof. Wojciech Nawrocik otrzymał w 2007r. nagrodę Prezydenta Miasta Leszna.

Opracował :

Wydział Edukacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.