Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XI/162/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zaliczenia ul. ks. Jerzego Popie??uszki w Lesznie do kategorii dr??g powiatowych

Uchwa??a Nr XI/162/2011Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie zaliczenia ul. ks. Jerzego Popie??uszki w Lesznie do kategorii dr??g powiatowych

Numer uchwa??y: 162
Numer sesji: 11
Rok: 2011
Uchwała Nr XI/162/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie zaliczenia ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie
do kategorii dróg powiatowych


Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna ustala , co następuje:

§ 1

Zalicza się do kategorii dróg powiatowych w mieście Lesznie ulicę ks. Jerzego Popiełuszki.§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/162/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaliczenia ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie
do kategorii dróg powiatowychPrezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaliczenia ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie do kategorii dróg powiatowych . Ulica ta została wybudowana w 2010 roku w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 i łączy Al. Konstytucji 3-go Maja (DK5) z ul. Osiecką (DW432) .

Stosownie do art. 6a ust. 2 ustawy o drogach publicznych zaliczenie przedmiotowej drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze Uchwały w porozumieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego oraz opinii Prezydenta Miasta Leszna. Pozytywną opinię Zarządu Powiatu Leszczyńskiego otrzymaliśmy pismem Nr ZDP 5542/8/1405/2011 z dnia 07.09.2011r. Pozytywną opinię wydał również Prezydent Miasta Leszna pismem nr MZD.038.85.01.2011 z dnia 18.08.2011r. Po uzyskaniu w/w pozytywnych opinii w przedmiotowej sprawie Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 1124/2011 z dnia 30 września 2011r. w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie , akceptując powyższe .
Opracował:
Miejski Zarząd Dróg
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.