Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XI /159/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu ??skateplaza? zlokalizowanemu w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego.

U C H W A ? A Nr XI /159/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 pa??dziernika 2011 roku w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu ??skateplaza? zlokalizowanemu w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego.

Numer uchwa??y: 159
Numer sesji: 11
Rok: 2011


U C H W A Ł A Nr XI /159/ 2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 roku
w sprawie: nadania nazwy obiektowi sportowemu „skateplaza” zlokalizowanemu
w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego.


Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Obiektowi sportowemu „skateplaza” zlokalizowanemu w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego nadaje się imię:

Tomasza Staniewskiego

Usytuowanie obiektu sportowego w terenie określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E


do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr XI/159/2011 z dnia 27 października 2011 roku nadania nazwy obiektowi sportowemu „skateplaza” zlokalizowanemu w Lesznie przy ulicy Szczepanowskiego.

Tomasz Staniewski był pasjonatem jazdy na deskorolce oraz na rowerach MTB i BMX.
Potrafił zjednać całe środowisko młodych ludzi w Lesznie, którzy tak jak on lubili ekstremalne dyscypliny sportu. Był ceniony, lubiany, dla wielu był wzorem tego, jak można poświęcić się swojej pasji, ale też jak można walczyć o marzenia i swoje życie. Tomek dzielnie zmagał się z chorobą nowotworową, jednak choroba okazała się od niego silniejsza.
W dniu 25 października 2009 roku odszedł w wieku zaledwie 23 lat.
Tomek Staniewski nie doczekał powstania „skateplazy” na Zatorzu. Nie zdążył nawet zobaczyć jej projektu. Obiekt oficjalnie oddano do użytku w dniu 8 października 2011 roku i jest najbardziej okazałym obiektem tego typu w Polsce, z którego korzysta młodzież nie tylko z najbliższych okolic Leszna, ale gości także młodych ludzi zza granicy. Życzeniem pasjonatów sportów ekstremalnych z Leszna było to, aby nowopowstała „skateplaza” nosiła imię Tomasza Staniewskiego.

Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.