Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Dostawa leku ?? szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Dostawa leku ?? szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18?.

Data publikacji: 02.11.2011r
Termin sk??adania ofert: ----

SO.271.01.2011                                               Leszno, dnia 02 listopada 2011 roku
                       
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Dostawa leku – szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 6,11,16,18”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:
 
Oferta nr 1 – PROFARM PS Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 96
05 – 500 Stara Iwiczna
                       Cena ofertowa: 199,00 zł brutto 
                       (cena za jedną dawkę szczepionki)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 2 – PGF URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54 – 613 Wrocław
                        Cena ofertowa: 190,00 zł brutto 
                         (cena za jedną dawkę szczepionki)
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    Z uwagi na to, że jedynym kryterium wyboru ofert była cena wartość punktowa ofert wyliczona została wg poniższego wzoru:
 
Oferta z najniższą ceną
----------------------------          x 100
Oferta z ceną badaną
 
przy czym niepodlegająca odrzuceniu oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt.
Poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:
 
Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt (najniższa cena)
 
Oferta Nr 1
190,00
199,00             x 100 = 95,48 pkt
 
3.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120 54 – 613 Wrocław, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę i uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - dostawy
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-11-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.