Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP13)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP13)?.

Data publikacji: 24.10.2011r
Termin sk??adania ofert: ----

ED.271.24.2011                                                                                   Leszno, dnia 24 października 2011 roku
           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP13)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 3 oferty.
Oferta nr 4 – Małgorzata Biernat ul. Zamenhofa 91/3, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 14 – Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas
 ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno
                         Cena ofertowa: 2.460,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 7 – Renata Cugier ul. Zwycięstwa 6/5, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Renata Cugier ul. Zwycięstwa 6/5, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III część – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, złożono 2 oferty.
Oferta nr 8 – Magdalena Zimniak ul. 1 Maja 37, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.160,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 12.528,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Magdalena Zimniak ul. 1 Maja 37, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej , złożono 2 oferty.
Oferta nr 11 – Urszula Pludra ul. Szkolna 28b, Krzycko Wielkie 64 – 117 Krzycko Małe
                        Cena ofertowa: 5.160,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 12.528,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Urszula Pludra ul. Szkolna 28b, Krzycko Wielkie 64 – 117 Krzycko Małe, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 5 – Małgorzata Zarzecka ul. K. Marcinkowskiego 17/5, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Małgorzata Zarzecka ul. Marcinkowskiego 17/5, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VI części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 6 – Lilianna Żywień – Janczukowicz ul. Podmiejska 75, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VI części został wybrany Wykonawca: Lilianna Żywień – Janczukowicz ul. Podmiejska 75, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VII części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 9 – Katarzyna Tycner ul. Sosnowa 6, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VII części został wybrany Wykonawca: Katarzyna Tycner ul. Sosnowa 6, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VIII – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo, złożono 2 oferty.
Oferta nr 10 – Ewa Feliczak ul. X. Dunikowskiego 28, 64 – 100 Leszno
                         Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 13 – Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas
 ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno
 Cena ofertowa: 2.460,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 Dla IX części – Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (Zaj. muzyczno – wokalne/ teatralne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1 – Agata Mikołajczak ul. Ks. Sylwestra Marciniaka 5/9, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 12 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
 ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
 Cena ofertowa: 7.944,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IX części został wybrany Wykonawca: Agata Mikołajczak ul. Ks. Marciniaka 5/9, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla X części – Trening pamięci, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz technik uczenia się, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 – Olga Matuszewska ul. Machnikowskiego 6/10, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla X części został wybrany Wykonawca: Olga Matuszewska ul. Machnikowskiego 6/10, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla XI części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych humanistycznie z wykorzystaniem technologii informacyjnych i informatycznych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 – Iwona Cugier ul. Cypryjska 5, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla XI części został wybrany Wykonawca: Iwona Cugier ul. Cypryjska 5, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.