Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP5)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP5)?.

Data publikacji: 13.10.2011r
Termin sk??adania ofert: ----

ED.271.19.2011                                                            Leszno, dnia 13 października 2011 roku
           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP5)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, złożono 1 ofertę:
Oferta nr 1 – Skorlińska Teresa ul. Szybowników 35, 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Skorlińska Teresa ul. Szybowników 35, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 2 – Jolanta Grolewska ul. Poprzeczna 6 Wilkowice, 64 – 115 Święciechowa
                      Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Jolanta Grolewska ul. Poprzeczna 6 Wilkowice, 64 – 115 Święciechowa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III części – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 4 – Ewa Olszewska Os. Wieniawa 38/3, 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Ewa Olszewska Os. Wieniawa 38/3, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
Dla IV części – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 3 – Sławomira Nawrot ul. Prochownia 1B/1, 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Sławomira Nawrot ul. Prochownia 1B/1, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 5 – Halina Jóźwiak ul. Chocimska 72, 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Halina Jóźwiak ul. Chocimska 72, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VI części Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 6 – Bogumiła Nowak ul. Górna 4, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VI części został wybrany Wykonawca: Bogumiła Nowak ul. Górna 4, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VII części Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 7 – Marlena Bąk ul. Rejtana 29/8, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VII części został wybrany Wykonawca: Marlena Bąk ul. Rejtana 29/8, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VIII części Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (Zaj. muzyczno-wokalne/ teatralne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 8 – Iwona Ratajczak Os. Owocowe 10, 64 – 111 Lipno
                       Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VIII części został wybrany Wykonawca: Iwona Ratajczak Os. Owocowe 10, 64 – 111 Lipno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IX części Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 9 – Romana Gościniak ul. Łowiecka 87, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IX części został wybrany Wykonawca: Romana Gościniak ul. Łowiecka 87, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla X części Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące postawy proekologiczne, złożono 1 ofertę.
Oferta nr 10 – Renata Michalska – Cieślak ul. Szczepanowskiego 25, 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 3.440,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla X części został wybrany Wykonawca: Renata Michalska – Cieślak ul. Szczepanowskiego 25, 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.