Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP2)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP2)?.

Data publikacji: 07.10.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

ED.271.15.2011                                                            Leszno, dnia 07 października 2011 roku
           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP2)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, złożono 2 oferty:
Oferta nr 5 – Agnieszka Nowaczyk – Klupś ul. Kwiatowa 3 Dąbcze 64 – 130 Rydzyna
                      Cena ofertowa: 5.160,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Agnieszka Nowaczyk – Klupś ul. Kwiatowa 3 Dąbcze 64 – 130 Rydzyna, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 6 – Hanna Andrzejewska ul. Wolińska 6 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 5.160,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
Cena ofertowa: 7.080,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Hanna Andrzejewska ul. Wolińska 6 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 4 – Anna Wieloch ul. Piotra Skargi 6 62 – 030 Luboń
                      Cena ofertowa: 5.160,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Anna Wieloch ul. Piotra Skargi 6 62 – 030 Luboń, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczych, złożono 2 oferty.
Oferta nr 3 – Barbara Szymkowiak ul. Niepodległości 53a/16 64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
Cena ofertowa: 2.940,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Barbara Szymkowiak ul. Niepodległości 53a/16 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części Zajęcia rozwijające zainteresowani uczniów uzdolnionych językowo, złożono 3 oferty.
Oferta nr 1 – Agnieszka Buszewicz ul. Lipowa 40 64 – 115 Święciechowa
                      Cena ofertowa: 2.580,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                       Cena ofertowa: 2.940,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Oferta nr 8 – Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas ul. Sienkiewicza 9
                      64 – 100 Leszno
                      Cena ofertowa: 3.300,00 zł brutto.
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Agnieszka Buszewicz ul. Lipowa 40 64 – 115 Święciechowa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla VI części Trening pamięci, kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia oraz technik uczenia się, złożono 2 oferty.
Oferta nr 2 – Mirella Dziedzic ul. 17 Stycznia 46/3 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 2.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
Oferta nr 7 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
Cena ofertowa: 2.940,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla VI części został wybrany Wykonawca: Mirella Dziedzic ul. 17 Stycznia 46/3 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.