Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP1)?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: ??Us??ugi edukacyjne obejmuj?ce przeprowadzenie zaj?? w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczni??w klas I-III szk???? podstawowych pt.: ??Zapewnijmy dzieciom lepszy start?, wsp????finansowanego ze ??rodk??w Europejskiego Funduszu Spo??ecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szko??ach dla kt??rych organem prowadz?cym jest Miasto Leszno (SP1)?.

Data publikacji: 07.10.2011r
Termin sk??adania ofert: -----

ED.271.14.2011                                                            Leszno, dnia 07 października 2011 roku
           
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dla zadania pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno (SP1)”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
Dla I części - Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, złożono 3 oferty:
Oferta nr 5 – Joanna Kortylewska ul. Grunwaldzka 101/10 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                        Cena ofertowa: 7.080,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 7 – Open’er Ośrodek Szkoleń i Psychoterapii
ul. Pogodna 8 58 – 306 Wałbrzych
Cena ofertowa: 11.808,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla I części został wybrany Wykonawca: Joanna Kortylewska ul. Grunwaldzka 101/10 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla II części – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, złożono 2 oferty.
Oferta nr 2 – Joanna Poloch ul. Krasińskiego 2 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                        Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla II części został wybrany Wykonawca: Joanna Poloch ul. Krasińskiego 2 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla III część - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach matematyczno - przyrodniczych, złożono 2 oferty.
Oferta nr 3 – Kinga Karaś ul. Klonowicza 12/2 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                       Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla III części został wybrany Wykonawca: Kinga Karaś ul. Klonowicza 12/2 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla IV części – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo, złożono 3 oferty.
Oferta nr 4 – Agata Saleta ul. J. Ostroroga 70/11 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                       Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 8 – Szkoła Językowa „EUROLINK” Hanna Białas
ul. Sienkiewicza 9 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 6.600,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla IV części został wybrany Wykonawca: Agata Saleta ul. J. Ostroroga 70/11 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
Dla V części – Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych artystycznie (zaj. muzyczno/ wokalne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA, złożono 2 oferty.
Oferta nr 1 – Jolanta Bensdorff – Dominiak ul. Wierzbowa 28 64 – 100 Leszno
                       Cena ofertowa: 5.400,00 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta nr 6 – Centrum Edukacji Zawodowej „CARGO”
ul. Krakowska 9 43 – 600 Jaworzno
                       Cena ofertowa: 5.880,00 zł brutto.
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia dla V części został wybrany Wykonawca: Jolanta Bensdorff – Dominiak ul. Wierzbowa 28 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawiera najniższą cenę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.