Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegaj?cego na budowie stacji paliw wraz z myjni? przy zbiegu ulic Le??nej i Bema w lesznie.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegaj?cego na budowie stacji paliw wraz z myjni? przy zbiegu ulic Le??nej i Bema w lesznie.

Numer dokumentu: GK-O.7624.22.2010
Rok: 2011

                                                      O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z myjnią na dz. nr 77/54, która zostanie usytuowana przy zbiegu ulic Leśnej i Generała Józefa Bema w Lesznie.
Podmiotem podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest firma PHPU BUD-ROM Pazoła Sp. J., ul. Poniecka 3B, 63-840 Krobia
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.


                                                                                                         Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-10-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.