Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegajacego na budowie hali magazynowej 1A wyrob??w gotowych zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Sp????dzielczej 49, na dz. nr 55/24.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wzi?cia polegajacego na budowie hali magazynowej 1A wyrob??w gotowych zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Sp????dzielczej 49, na dz. nr 55/24.

Numer dokumentu: GK-O.6220.14.2011
Rok: 2011

                                                O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej 1A wyrobów gotowych zlokalizowanej
w Lesznie przy ul. Spółdzielczej 49, na dz. nr 55/24.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia jest firma OVER TRADING GmbH
Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 49, 64-100 Leszno.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.
                                                                                                          Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.