Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr X/146/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie: nadania nazwy kompleksowi sportowemu zlokalizowanemu w Lesznie przy ul. G??rowskiej 49

U C H W A ? A Nr X/146/ 2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku w sprawie: nadania nazwy kompleksowi sportowemu zlokalizowanemu w Lesznie przy ul. G??rowskiej 49

Numer uchwa??y: 146
Numer sesji: 10
Rok: 2011


U C H W A Ł A Nr X/146/ 2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
w sprawie: nadania nazwy kompleksowi sportowemu zlokalizowanemu w Lesznie przy ul. Górowskiej 49


Na podstawie art.18 ust. 1 w związku z art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Kompleksom sportowym zlokalizowanym w Lesznie przy ulicy Górowskiej 49 nadaje się imię:

Zdzisława Adamczaka§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr X/146/ 2011 z dnia 01 września 2011 rok w sprawie nadania nazwy kompleksowi sportowemu zlokalizowanemu w Lesznie przy ul. Górowskiej 49
Nota biograficzna Zdzisława Adamczaka
Zdzisław Adamczak – urodził się w Lesznie i większą część życia związał z tym miastem. Pedagog, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydziału Filozoficzno-Historycznego. Pracował kolejno jako nauczyciel, dyrektor szkoły, wizytator-metodyk leszczyńskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, przez 15 lat dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Lesznie, od 1998 roku wiceprezydent miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy edukacji, kultury, sportu, promocji i rozwoju miasta.
Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie, przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (1987-1990). Kierował Radą Programowo-Naukową kwartalnika regionalnego „Przyjaciel Ludu”, przewodniczył radzie programowej gazety samorządowej „Wiadomości Miasta Leszna” Dziennika ABC; przewodniczący Organizacji Turystycznej Leszno-Region, wiceprzewodniczący fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie i członek Rady Programowej Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Stał na czele komitetu redakcyjnego „Słownika Biograficznego Leszna” oraz współredagował „Księgę Pamiątkową I LO w Lesznie”. Autor licznych artykułów o regionie w „Merkuriuszu Leszczyńskim” i „Kronice Wielkopolskiej”.
Wieloletni prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Tęcza” Leszno i przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.

Inicjator i propagator wielu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym zarówno w sporcie dzieci i młodzieży oraz sporcie wyczynowym. Popierał i zabiegał o poprawę (rozbudowę i modernizację) infrastruktury sportowej w mieście Lesznie. Popierał ideę Światowych Igrzysk Dzieci, czego dowodem był udział młodych sportowców leszczyńskich w Igrzyskach w Montreux (Szwajcaria) oraz w Atenach (Grecja).

Opracował:
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.