Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr X/135/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku Stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie zwi?kszenia zaanga??owania Miasta Leszna w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wsp??lnoty w ramach bie???cych zada?? miasta.

Uchwa??a Nr X/135/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 wrze??nia 2011 roku Stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie zwi?kszenia zaanga??owania Miasta Leszna w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wsp??lnoty w ramach bie???cych zada?? miasta.

Numer uchwa??y: 135
Numer sesji: 10
Rok: 2011
Uchwała Nr X/135/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku
Stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie zwiększenia zaangażowania Miasta Leszna w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach bieżących zadań miasta.


Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:


§ 1

1. Uznaje się za niezbędne zwiększenie zaangażowania Miasta Leszna w roku 2011, wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców, które ma na celu poprawę, funkcjonalności infrastruktury miejskiej, polepszenie dostępu młodzieży do sportu
i edukacji, nienaruszające stabilności finansowej miasta.


2. Wspomniane wyżej obszary oraz kierunki działań zwiększających zaangażowanie Miasta Leszna uszczegółowiono w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/135/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01 września 2011 roku Stanowisko Rady Miejskiej Leszna w sprawie zwiększenia zaangażowania Miasta Leszna w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w ramach bieżących zadań miasta.W wyniku rozmów i konsultacji z mieszkańcami miasta, Radni Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości stwierdzają, że istnieje bardzo duża potrzeba zwiększenia zaangażowania Miasta Leszna we wspomnianych w uchwale obszarach, w szczególności są to:


1. Zwiększenie możliwości wykorzystania od użyteczności infrastruktury edukacji poprzez modernizację placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 tj. przy Placu Komeńskiego w Lesznie - kwota 20.000,- PLN
2. Wsparcie inicjatywy w powołanie instytucji wspierającej proces edukacyjny, jako zwiększenie środków na Leszczyńskie Centrum Nauki w kwocie 100.000,- PLN
3. Pomoc w procesie dydaktycznym dzieci i młodzieży w zakresie wychowania patriotycznego i obywatelskiego. Proponujemy kwotę 10.000,- PLN
4. Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do mniej popularnych dyscyplin sportowych poprzez wsparcie ich działalności – kwota 5.000,- PLN
5. Poprawa komunikacji i infrastruktury poprzez remont chodnika na ulicy Zacisze - kwota 30.000,- PLN
6. Proponujemy o wystąpienie przejęcia przez miasto terenu po żwirowni w Zaborowie i przystąpienie do szczegółowego opracowania planu zagospodarowania. Proponujemy 10.000,- PLN


Radni wnioskodawcyInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Klub Radnych PO i PiS
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-09-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.