Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Przebudowa wraz z rozbudow? trybuny sektor??w 4 i 5 stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, dzia??ki budowlane Nr 9 i 10/2?

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Przebudowa wraz z rozbudow? trybuny sektor??w 4 i 5 stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, dzia??ki budowlane Nr 9 i 10/2?

Data publikacji: 22-08-2011
Termin sk??adania ofert: ---

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Przebudowa wraz z rozbudową trybuny sektorów 4 i 5 stadionu im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, działki budowlane Nr 9 i 10/2” 

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

 

OFERTA NR 1

KONSORCJUM

LIDER:

 

ROSA-BUD Spółka Akcyjna

ul. Gazowa 5/7

26-600 Radom

 

PARTNER:

 

P.P.H.U. „RO.SA.-BUD” Roman Jan Saczywko

ul. Ptasia 14

26 – 600 Radom

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                   11.137.373,25 zł.

Oferta odrzucona

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.                                        

OFERTA NR 2

Przedsiębiorstwo Budowlane „AMBIT” Spółka z o.o.

ul. Kąkolewska 21

64 – 100 Leszno

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                     5.760.200,45 zł.

Oferta odrzucona

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.     

OFERTA NR 3

REAL Włodzimierz Pospiech

ul. Łowiecka 57

64 – 100 Leszno

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                     5.890.014,90 zł.

Liczba punktów w kryterium cena: 82 pkt

 

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OFERTA NR 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane „PROFBUD” Spółka z o.o.

ul. Mścibora 18 a

61 – 062 Poznań

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                     4.808.931,00 zł.

Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt

 

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

OFERTA NR 5

Przedsiębiorstwo Budowlane MICHALSKI Spółka z o.o.

ul. Szczepanowskiego 25

64 – 100 Leszno

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                     5.582.118,56 zł.

Liczba punktów w kryterium cena: 86 pkt

 

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

OFERTA NR 6

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa „PARTNER” Spółka z o.o.

ul. Okrężna 10

64 – 100 Leszno

 

Cena ofertowa brutto:                                                                                     5.788.912,02 zł.

Oferta odrzucona

1.     Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiadała treści SIWZ.
Wykonawca nie przedstawił dokumentu, którego Zamawiający żądał w rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ: „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę, wybudowaniu i przeprowadzeniu formalnej procedury odbiorowej kubaturowego obiektu użyteczności publicznej lub mieszkalnego o wartości sprzedaży brutto minimum 2.000.000,- zł., wykonanego w technologii tradycyjnej , wyposażonego w instalacje sanitarne i elektryczne oraz załączy dokument potwierdzający, że roboty zostały wykonane należycie i odebrane przez właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego”.

2.     Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona, ponieważ Wykonawca nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą.    

OFERTA NR 7

KONSORCJUM

LIDER

 

Firma TOMBUD Tomasz Kurpisz

ul. Żytnia 21

64 – 100 Leszno

 

PARTNER

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś

ul. Antonińska 6

64 – 100 Leszno

Cena ofertowa brutto:                                                                                     4.985.000,00 zł.

Liczba punktów w kryterium cena: 98 pkt

Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Budowlane „PROFBUD” Spółka z o.o., ul. Mścibora 18 a, 61 – 062 Poznań, którego oferta spełniała wszystkie warunki określone w SIWZ oraz zawierała najniższą cenę.

Zgodnie z Art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotowego zadania zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Andrzej Tomkowiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2011-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.