Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Wybory » Wybory 2011 » 1. Wybory Parlamentarne » Zarz?dzenie 262/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyra??enia zgody i wskazania miejsc na bezp??atne umieszczanie urz?dowych obwieszcze?? wyborczych i plakat??w wszystkich komitet??w wyborczych na czas kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w pasach drogowych dr??g publicznych w granicach administracyjnych Miasta Leszna.

Zarz?dzenie 262/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie wyra??enia zgody i wskazania miejsc na bezp??atne umieszczanie urz?dowych obwieszcze?? wyborczych i plakat??w wszystkich komitet??w wyborczych na czas kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. w pasach drogowych dr??g publicznych w granicach administracyjnych Miasta Leszna.


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wyrażam zgodę na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze Miasta Leszna w następujących miejscach:
a/ na płotkach wygradzających pasy rozdziału ulic Alei Konstytucji 3 Maja, Alei Jana Pawła II, ul. Gen. Stefana Grota – Roweckiego, ul. Szybowników, ul. Adama Mickiewicza
b/ na stelażach reklamowych na Alei Konstytucji 3 Maja nie zajętych przez inne tablice
c/ na słupach oświetleniowych na Alei Jana Pawła II, ul. Ewarysta Estkowskiego (od Alei Konstytucji 3 Maja do ul. Unii Europejskiej)
d/ na pozostałych słupach energetycznych i oświetleniowych (po uzyskaniu zgody od właściciela urządzenia tj. ENEA S.A.)
e/ w formie banerów reklamowych nad jezdniami i ciągami pieszo – jezdnymi przy czym wysokość dolnej krawędzi banera nie może być mniejsza niż 4,50 m od poziomu nawierzchni
f/ na własnych urządzeniach ogłoszeniowych na chodnikach w linii ławek ulicy Rynek, Wolności i Słowiańska (od Alei Zygmunta Krasińskiego do Rynku)
g/ na ogrodzeniach posesji od strony pasa drogowego, po uzyskaniu zgody od właściciela lub zarządcy posesji.

2. Obwieszczenia i plakaty nie mogą być lokalizowane na słupach i innych urządzeniach zlokalizowanych bezpośrednio na skrzyżowaniach dróg publicznych i rondach.

3. Obwieszczenia i plakaty umieszczone na słupach energetycznych należy umieszczać na wysokości 2,50 m licząc od poziomu nawierzchni chodnika lub pasa zieleni.

4. Obwieszczenia i plakaty należy umieszczać w taki sposób aby nie powodowały uszkodzeń powierzchni obiektów, na których są umieszczane.

5. Obwieszczenia i plakaty należy umieszczać w taki sposób aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Zarządowi Dróg i Inwestycji oraz Straży Miejskiej.


§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Leszna


Tomasz MalepszyInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: 1. Wybory Parlamentarne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2011-08-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-18
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.