Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ??Przebudowa przy???czy kanalizacji og??lnosp??awnej do budynku administracyjnego przy ul. Kazimierza Karasia 15?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ??Przebudowa przy???czy kanalizacji og??lnosp??awnej do budynku administracyjnego przy ul. Kazimierza Karasia 15?.

Data publikacji: 12.08.2011r.
Termin sk??adania ofert: -----

OR – A.271.06.2011                                                               Leszno, dnia 12 sierpnia 2011 roku
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
___________________________________________________________________________
Dot.: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa przyłączy kanalizacji ogólnospławnej do budynku administracyjnego przy ul. Kazimierza Karasia 15”.
 
1.    Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

Oferta Nr 1 –           „INSTALNAG” Sp. c.
                                   Romuald Nagel, Barbara Nagel
                                   ul. Piaskowa 14
                                   64 – 100 Leszno
                                  Cena ofertowa: 70.527,01 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 
Oferta Nr 2 –             „INSTAL – PERFEKT” Paweł Kaczmarek
ul. Modrzewiowa 29
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 73.428,75 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 3 –             Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych
„KAMEL” Sp. c.
Maciej Maćkowiak, Andrzej Kośmider
ul. Barbary Jeziorkowskiej 54
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 61.389,29 zł brutto
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta w/w Wykonawcy została odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie dopowiadała treści SIWZ. Zamawiający w dziele 8.2. przyłącze II nr KNNR N004-14-13-03-00 przedmiaru robót sanitarnych wymagał aby studnia rewizyjna składała się z kręgów betonowych Ø 1200mm. Wykonawca natomiast zaproponował studnie kompletną Ø 1000mm.
 
Oferta Nr 4 –             Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
Wojciech Giera
ul. Złotnicza 13
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 51.026,30 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Oferta Nr 5 –             Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
„DELTA – PLUS” Sp. z o.o.
ul. Energetyków 1
64 – 100 Leszno
Cena ofertowa: 99.125,98 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2.    W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Wojciech Giera ul. Złotnicza 13 64 – 100 Leszno, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, oraz zawierała najniższą cenę.
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-08-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.