Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogi karjowej nr 5, wraz ze zbiornikami retencyjno- infiltracyjnymi.

Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacego na budowie kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogi karjowej nr 5, wraz ze zbiornikami retencyjno- infiltracyjnymi.

Numer dokumentu: GK-O.6620.4.2011
Rok: 2011


                                                                   O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 5, wraz ze zbiornikami retencyjno – infiltracyjnymi.
Podejmującym realizację powyższego przedsięwzięcia Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
w Lesznie.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.                                                                                                                   Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-08-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.