Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: ??Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie?.

Og??oszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: ??Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie?.


 
Urząd Miasta Leszna
Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92  ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że złożono 2 oferty na wykonanie zamówienia publicznego p.n.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie”.
         Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 
Lp.
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Punktacja
1
PTSH PRA-MAS Sp. z o.o.                                                      Leszno, ul. Święciechowska 158
669 108,70
100,00
2
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta-plus” Sp. z o.o.
Leszno, ul. Energetyków 1
723 237,60
92,52
 
 
 
 
W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę PTSH PRA-MAS Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 158 z ceną ofertową 669 108,70zł brutto.
         Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową i nie podlegała odrzuceniu.
 
Wobec powyższego, w przypadku nie wniesienia odwołania, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
 
 
 
 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: Marcin Olejniczak
Opublikowany dnia: 2011-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.