Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr IX/126/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie okre??lenia przystank??w komunikacyjnych, kt??rych w??a??cicielem jest Miasto Leszno, udost?pnionych dla operator??w i przewo??nik??w oraz warunk??w i zasad korzystania z tych obiekt??w.

Uchwa??a Nr IX/126/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie okre??lenia przystank??w komunikacyjnych, kt??rych w??a??cicielem jest Miasto Leszno, udost?pnionych dla operator??w i przewo??nik??w oraz warunk??w i zasad korzystania z tych obiekt??w.

Numer uchwa??y: 126
Numer sesji: 9
Rok: 2011Uchwała Nr IX/126/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Leszno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami) oraz art. 15 ust.1 pkt 6, ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U z 2011 r. Nr 5, poz.13) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Leszna mogą korzystać wyłącznie Operator publicznego transportu zbiorowego oraz Przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
2. Wykaz przystanków z których może korzystać Operator i Przewoźnik stanowi załącznik do Uchwały.
3. Pozostałe przystanki nie wymienione w załączniku udostępnione zostaną wyłącznie Operatorowi.

§ 2

1. Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów).
2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykZałącznik do Uchwały
Nr IX/126/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 czerwca 2011 roku

Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych Operatorowi i Przewoźnikom w celu realizacji przewozów


1. Fabryczna LOB – słupek
2. Fabryczna LOB – wiata
3. Fabryczna pawilon – kierunek centrum
4. Fabryczna pawilon – kierunek Gronowo
5. Śniadeckich Powiatowy Urząd Pracy
6. Śniadeckich Urząd Miasta
7. Aleje Krasińskiego ZUS
8. Aleje Krasińskiego SKOK
9. Aleje Krasińskiego – wiata
10. Aleje Jana Pawła II HONDA
11. Aleje Jana Pawła II „Octownia”
12. Aleje Jana Pawła II szkoła
13. Aleje Jana Pawła II szkoła
14. Grunwaldzka Energetyka
15. Grunwaldzka „komputery”
16. Niepodległości WODR
17. Niepodległości ŻABKA
18. Kąkolewska Kościół
19. Kąkolewska cmentarz
20. Kąkolewska Osiedle Wieniawa
21. Kąkolewska Osiedle Armii Krajowej
22. Osiecka szkoła – słupek
23. Osiecka szkoła – wiata
24. Osiecka JESPOL – słupek
25. Osiecka JESPOL – wiata
26. Osiecka działki – słupek
27. Osiecka działki – wiata
28. Osiecka cmentarz – wiata
29. Magazynowa – słupek
30. Lipowa Urząd Miasta – wiata
31. 17-go Stycznia stadion – wiata
32. 17-go Stycznia stadion – słupek
33. 17-go Stycznia park – wiata kierunek centrum
34. Aleje Konstytucji 3 Maja Galeria
35. Aleje Konstytucji 3 Maja osiedle
36. Grunwaldzka bloki – wiata kierunek centrum
37. Grunwaldzka bloki – wiata kierunek jednostka wojskowa
38. Estkowskiego Osiedle Przyjaźni
39. Estkowskiego JESPOL
40. 1-go Maja MPWiK wiata
41. 1-go Maja MPWiK słupek
42. Gronowska Meibes wiata
43. Gronowska Meibes słupekUzasadnienie

do uchwały Nr IX/126/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia21 czerwca 2011 roku
w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Leszno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z obowiązku zawartego w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 Nr 5 poz.13), który mówi że organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega m. in. na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Załączony do uchwały wykaz przystanków sankcjonuje dotychczasowy sposób ich wykorzystania i obejmuje wszystkie przystanki z których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie miasta działalność w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.
Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.