Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Uchwa??a Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zaci?gni?cia zobowi?za?? finansowych

Numer uchwa??y: 115
Numer sesji: 9
Rok: 2011
Uchwała Nr IX/115/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „e” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Rada Miejska Leszna postanawia zaciągnąć zobowiązania finansowe na lata 2012 - 2014 w kwocie 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) na realizację prac z zakresu remontów cząstkowych nawierzchni chodników, w następujących wysokościach w poszczególnych latach :

2012 rok – 200.000,00 zł
2013 rok – 200.000,00 zł
2014 rok – 200.000,00 zł


§ 2

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/115/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowychPrezydent Miasta przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych dotyczących planowanych na lata 2012-2014 wydatków na prace związane z bieżącym utrzymaniem ulic, a polegające na remontach cząstkowych nawierzchni chodników. Każdego roku zachodzi potrzeba prowadzenia takich prac z uwagi na pojawiające się ubytki i popękane płytki na przede wszystkim starych nawierzchniach chodnikowych. Zaciągnięcie zobowiązania pozwoli na przeprowadzenie jeszcze w bieżącym roku, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru wykonawcy na okres trzech najbliższych lat. Podpisanie umowy na trzy lata zabezpiecza ciągłość działań na przełomie poszczególnych lat, a w szczególności w okresie styczniowo-marcowym kiedy warunki pogodowe są najbardziej niekorzystne . Powinno przyczynić się także, na etapie wyboru wykonawcy, do zwiększenia konkurencyjności i tym samym obniżenia kosztów. W chwili obecnej obowiązuje umowa jednoroczna, która wygasa z dniem 31 grudnia br.Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.