Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  UCHWA?A Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

UCHWA?A Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z bud??etu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Wojew??dztwa Wielkopolskiego.

Numer uchwa??y: 112
Numer sesji: 9
Rok: 2011UCHWAŁA Nr IX/112/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.


Na podstawie art.10 ust.2 i art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala się co następuje :


§ 1

Udziela się z budżetu Miasta Leszna pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w wysokości 350.000 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie dobudowy foyer w Centrum Kultury i Sztuki, przy ulicy Narutowicza 69 w Lesznie.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy stanowiącej podstawę przekazania środków, o których mowa w §1 .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr IX/112/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta Leszna na 2011 rok, na rzecz Województwa Wielkopolskiego.Centrum Kultury i Sztuki, instytucja kultury podległa Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego dużą część swojej oferty programowej kieruje do mieszkańców Leszna. Specjalizuje się w realizacji wydarzeń kulturalnych z zakresu tzw. kultury wysokiej. Zapewnia też mieszkańcom miasta dostęp do najnowszych produkcji filmowych, prowadząc jedyne w mieście kino. W celu poprawienia komfortu odbioru
prezentowanych w CKiS imprez teatralnych, muzycznych i filmowych zaplanowano dobudowę pomieszczenia z przeznaczeniem na foyer .Opracował :
Wydział Kultury i Kultury FizycznejInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.