Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Wykonanie rob??t budowlanych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Wykonanie rob??t budowlanych w budynkach Urz?du Miasta Leszna?.

Data publikacji: 24.06.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

OR – A.271.04.2011                                       Leszno, dnia 24 czerwca 2011 roku
 
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
__________________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych w budynkach Urzędu Miasta Leszna”.
 
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że ww. postępowaniu przetargowym dla poszczególnych części zamówienia złożone zostały następujące oferty:
 
I części
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 21a.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 14.06.2011 roku do godz. 9:00 dla I części przedmiotowego zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla I części z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
II część
Rozbiórka ogrodzenia murowanego i budowa nowego z płyt betonowych na nieruchomości przy ul. Wałowej 5.
Dla II części wpłynęła jedna oferta:
Oferta Nr 1 –            Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 16.000,66 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
III część
Remont tarasu w budynku przy ul Kazimierza Karasia 15.
Dla III części wpłynęła jedna oferta:
Oferta Nr 1 –            Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 10.586,61 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
 IV część
Remont dachu wraz z montażem i uruchomieniem systemu oddymiania w budynku przy ul. Al. Jana Pawła II 21.
Dla IV części wpłynęła jedna oferta:
Oferta Nr 1 –            Firma Ogólnobudowlana
Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny
Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20
64-117 Krzycko Małe
Cena ofertowa: 62.879,44 zł brutto
Oferta złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Z uwagi na to, że w przedmiotowym postępowaniu dla II, III i IV części zamówienia wpłynęła jedna oferta Zamawiający postanowił dla ww. części udzielić zamówienia Wykonawcy: Firma Ogólnobudowlana Piotr Ratajczak, Kazimierz Konieczny Krzycko Wielkie, Os. 700-lecia 20 64-117 Krzycko Małe, którego oferta dla poszczególnych części zamówienia spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ.
 
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-06-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.