Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont pomieszcze?? w budynku salek gimnastycznych w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont pomieszcze?? w budynku salek gimnastycznych w Zespole Szk???? Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego?.


ED.271.07.2011.HS Leszno, 17.06.2010 r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń w budynku salek gimnastycznych, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego”.
Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Edukacji na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

- Oferta nr 1 – Zakład Stolarsko – Posadzkarski
Leszek Bartkowiak
64-113 Kąkolewo, ul. Modrzewiowa 2
cena ofertowa – 81.222,68 zł. brutto
oferta otrzymała 94,10 pkt.

- Oferta nr 2 – Zakład Budownictwa Ogólnego
Sławomir Białasik
64-100 Leszno, ul. Łanowa 5
Cena ofertowa – 76.429,34 zł. brutto
Oferta otrzymała 100,00 pkt.
- Oferta nr 2 – DUDKOWIAK Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego
Spółka Jawna
64-100 Leszno, ul. Borowikowa 14
cena ofertowa – 89.990,32 zł. brutto
oferta otrzymała 84,93 pkt.

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik, 64-100 Leszno, ul. Łanowa 5. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Jurga Jerzy
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2011-06-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.