Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie kolektora "wschodniego" kanalizacji deszczowej.

Wydanie decyzji o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi?wziecia polegajacego na budowie kolektora "wschodniego" kanalizacji deszczowej.

Numer dokumentu: GK-O.6220.4.2011
Rok: 2011

                                    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 198 z 2008 r. poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
                                                                     z a w i a d a m i a m
strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie drogi krajowej nr 5, wraz ze zbiornikami retencyjno – infiltracyjnymi.
Podmiotem podejmującym realizację przedsięwzięcia jest Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji w Lesznie.
Z treścią decyzji i aktami sprawy Strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna
w terminie do dnia 1lipca 2011r.


                                                                                                             Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.