Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie zam??wienia publicznego na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb ustalenia op??aty adiacenckiej z tytu??u podzia??u nieruchomo??ci.

Zawiadomienie o zawarciu umowy w sprawie zam??wienia publicznego na wykonanie operat??w szacunkowych okre??laj?cych warto??? nieruchomo??ci gruntowych dla potrzeb ustalenia op??aty adiacenckiej z tytu??u podzia??u nieruchomo??ci.


Numer dokumentu: 7/2011
Rok: 2011


Urząd Miasta Leszna

Zawiadamia, że została zawarta umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, jeżeli w wyniku podziału powstanie:
a/ do 30 nowo wydzielonych działek,
lub sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
b/ powyżej 30 nowo wydzielonych działek,
lub sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości”


Umowę zawarto z wybranym w przetargu wykonawcą, którym jest firma:
Wielkopolskie Biura Wycena i Obrót Nieruchomościami
Technologiczno – Konstrukcyjne
Grażyna Bąk – Horała
ul. Niepodległości 21/27 ,64-100 Leszno

Umowę zawarto na kwotę:

cena jednostkowa za wykonanie jednego operatu szacunkowego
a/ jeżeli w wyniku podziału powstanie do 30 nowo wydzielonych działek
    w wysokości 1 230,00 zł (brutto),

- za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
  w wysokości 246,00 zł (brutto)

b/ jeżeli w wyniku podziału powstanie powyżej 30 nowo wydzielonych działek
    w wysokości 1 845,00 zł (brutto),

- za sporządzenie opinii dla nieruchomości, jeżeli nie nastąpi wzrost jej wartości
   w wysokości 246,00 zł (brutto)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2011-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.