Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa?? » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont dw??ch toalet dzieci?cych w Przedszkolu nr 8 w Lesznie, ul. Jagiello??ska?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na ??Remont dw??ch toalet dzieci?cych w Przedszkolu nr 8 w Lesznie, ul. Jagiello??ska?.


ED.271.02.2011.HS Leszno, 31.05.2010 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. przetargu nieograniczonego na „Remont dwóch toalet dziecięcych w Przedszkolu nr 8 w Lesznie, ul. Jagiellońska”.
Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Wydział Edukacji na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożone zostały następujące oferty:

- Oferta nr 1 – „TOMBUD Tomasz Kozłowski
64-100 Leszno, ul. Ludowa 2A
cena ofertowa – 53.597,73 zł. brutto
oferta otrzymała 100,00 pkt.

- Oferta nr 2 – Firma Ogólnobudowlana
Rafał Konieczny
64-117 Krzycko Małe, ul. Główna 71
cena ofertowa – 55.599,70 zł. brutto
oferta otrzymała 96,40 pkt.

- Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Inwestycji i Usług Budowlanych
„INWEST-BUD” Anna Lamke
62-200 Głogów, ul. Merkurego 3B/6
cena ofertowa – 76.545,37 zł. brutto
oferta otrzymała 0 pkt.
(oferta odrzucona na podstawie art.89 ust. 1 pkr. 2 – jej treść nie odpowiada treści siwz tj. kosztorys ofertowy został sporządzony na bazie innego przedmiaru robót, wobec tego nie odpowiada przedmiarowi wymaganemu przez zamawiającego).

W związku z powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: „TOMBUD” Tomasz Kozłowski, 64-100 Leszno, ul. Ludowa 2A. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, uzyskała największą ilość punktów, była ofertą z najniższą ceną ofertową.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:
  • Dyrektorzy, kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych - Gbiorczyk Maria
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - wyniki post?powa??
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Henryk Stankowiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2011-05-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.