Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  U C H W A ? A Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: nadania nazwy rondu

U C H W A ? A Nr VII/105/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: nadania nazwy rondu

Numer uchwa??y: 105
Numer sesji: 7
Rok: 2011
U C H W A Ł A Nr VII/105/2011

Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku
w sprawie: nadania nazwy ronduNa podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1

Rondu zlokalizowanemu w Lesznie u zbiegu ulic: ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Konstytucji 3 Maja i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego nadaje się nazwę:RONDO ANTONINY

Usytuowanie ronda w terenie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Rady Miejskiej Leszna Nr VII/105/2011 z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie nadania nazwy rondu.


W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi krajowej nr 5 w granicach miasta Leszna, a w tym przebudowy skrzyżowania ulic: ks. Jerzego Popiełuszki, Alei Konstytucji 3 Maja i Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego zaistniała potrzeba określenia nazwy dla nowo budowanego ronda.
Zaproponowana nazwa związana jest z lokalizacją i nawiązuje do terenu Antonin – wsi, która istniała do czasu włączenia jej w granice miasta Leszna. Obecnie obszar ten będący częścią miasta Leszna posiada również urzędową nazwę
„Antoniny”.Opracował:
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Sucholi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.