Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na po???czenie sp????ek kapita??owych pn. Leszczy??skie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie ze sp????k? Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie.

Uchwa??a Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: wyra??enia zgody na po???czenie sp????ek kapita??owych pn. Leszczy??skie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie ze sp????k? Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie.

Numer uchwa??y: 100
Numer sesji: 7
Rok: 2011
Uchwała Nr VII/100/2011
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych pn. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie ze spółką Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1


Wyrazić zgodę na połączenie spółki Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie ze spółką Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie, dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie (spółka przejmowana) na spółkę Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie (spółka przejmująca).§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna oraz Zarządom łączących się spółek.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/100/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011roku
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek kapitałowych pn. Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. w Lesznie ze spółką Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie


Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Lesznie powstało w 2004 roku na podstawie uchwały nr XXII/223/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2006 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii”. Aktualnie właścicielem spółki jest trzech wspólników : Miasto Leszno, PWSZ i Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie. Kapitał zakładowy spółki w wysokości 100 000,00 PLN dzieli się na 200 udziałów po 500 PLN każdy, z czego Miasto Leszno posiada 50 udziałów.
Celem działania Spółki jako Instytucji Otoczenia Biznesu była działalność polegająca na pomocy lokalnym przedsiębiorcom poprzez kojarzenie partnerów gospodarczych, prowadzenie baz danych na temat firm i technologii, opracowywanie opinii o innowacyjności planowanych przedsięwzięć rozwojowych w firmach, prowadzenie szkoleń i in.
Podstawą funkcjonowania CIiTT Sp. z o.o. była realizacja projektów wspomagających lokalny biznes finansowanych w 100% ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Aktualnie zostały bardzo ograniczone możliwości samodzielnego funkcjonowania CIiTT Sp. z o.o. z powodu zmiany uwarunkowań ekonomiczno – gospodarczych , a przede wszystkim nowych zasad aplikowania o środki UE wymagających od potencjalnego beneficjenta znacznego wkładu własnego, co przy braku stałych i znaczących dochodów z dotychczasowej działalności komercyjnej (z powodu realizacji projektów w 100% dofinansowanych z ZPORR spółka miała ograniczone możliwości w działalności dochodowej) wiązałaby się z dofinansowaniem spółki przez jej udziałowców w tym Miasta Leszna.
Ponieważ w 2009 roku Miasto Leszno uchwałą nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia przez Miasto Leszno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. zainicjowało powołanie kolejnej spółki działającej jak Instytucja Otoczenia Biznesu – Leszczyńskiego Centrum Biznesu Sp. z o.o., które będzie zajmowało się m.in. działalnością prowadzoną dotychczas przez CIiTT Sp. z o.o. zasadnym jest aby w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania obu IOB i usprawnienia ich działalności, dokonać połączenia poprzez inkorporację obydwóch spółek.
Przejęcie CIiTT Sp. z o.o. przez LCB Sp. z o.o. nie będzie stanowiło naruszenia zasady trwałości projektów realizowanych przez CIiTT Sp. z o.o. w ramach ZPORR 2004 – 2006.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.