Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr VII/99/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Uchwa??a Nr VII/99/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie: wniesienia wk??adu pieni???nego i obj?cia w zamian dodatkowych 10 udzia????w w Samorz?dowym Funduszu Por?cze?? Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Numer uchwa??y: 99
Numer sesji: 7
Rok: 2011
Uchwała Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych
10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Gostyniu.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§1

Rada Miejska Leszna wyraża zgodę na wniesienie do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu wkładu pieniężnego w kwocie
100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i objęcie w zamian 10 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 10 000 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/99/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie objęcia dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu odgrywa istotną rolę w rozwoju gminy, gdyż jego podstawowym zadaniem jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zwiększenie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu przez miasto Leszno zwiększy możliwości poręczeniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z Leszna.

Udziałowcy Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. według ilości posiadanych udziałów (na dzień 31.01.2011r.):
- 469 Bank Gospodarstwa Krajowego
- 85 Gmina Gostyń
- 70 Miasto Leszno
- 50 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
- 65 Miasto i Gmina Krotoszyn
- 40 Gmina Rawicz
- 25 Powiat Gostyński
- i inne (udziały w przedziale do 2%).

W latach 2003-1010 fundusz:
• Udzielił 1.449 poręczeń o wartości 113.833.605,50 zł
• W tym 1.045 poręczeń dla mikroprzedsiębiorców o wartości 66.086.289,74 zł
• Przyczynił się do powstania 128 nowych firm
• Przyczynił się do powstania 780 nowych miejsc pracy
(dane na dzień 31.12.2010).

Wartość i ilość udzielonych poręczeń na terenie Leszna przedstawia się następująco (dane na 31.12.2010):

Wartość udzielonych poręczeń na terenie miasta Leszna:

Ilość udzielonych poręczeń na terenie miasta Leszna:Strukturę udzielonych poręczeń dla przedsiębiorców z Leszna przez SFPK przedstawiono poniżej:

Struktura udzielonych poręczeń przedsiębiorcom z Leszna ze względu na formę prawną:


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj kredytu:


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na rodzaj działalności:


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na wielkość kwoty poręczenia:.


Struktura udzielonych poręczeń ze względu na branże:W Biurze Rady Miejskiej Leszna można zapoznać się z Umową Spółki, Regulaminem udzielania oraz zestawieniem wykorzystania poręczeń Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Według danych na dzień 31.12.2010 wartość udziałów objętych przez Miasto Leszno wynosi 700.000,00 zł, co przy mnożniku 3 oznacza możliwości poręczycielskie na kwotę 2.100.000,00 zł. Dotychczasowa wartość poręczeń udzielonych na terenie miasta Leszna wynosi 12.655.126,59 zł, w tym czynnych: 4.871.196,45 zł.

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. proponuje, by wartość udziałów, jakie w 2011 r. obejmie łącznie Miasto Leszno, wyniosła docelowo 600.000,00 zł. Uzyskany w ten sposób kapitał w znacznym stopniu poprawi sytuację Funduszu w zakresie udzielanych poręczeń, gdyż wówczas możliwości poręczycielskie na terenie Miasta Leszna wzrosną do poziomu 1.300.000,00 zł. Objęcie dodatkowych udziałów przez Miasto Leszno przyczyni się również do realizacji projektu JEREMIE, który niesie za sobą liczne korzyści (dla przedsiębiorców - niższe prowizje, dla udziałowców – zmniejszone ryzyko, dla samorządów – większe środki na promocję w miastach i gminach). Dodatkowe korzyści to przyczynienie się do pełniejszej realizacji założeń rozwoju SFPK jako jednego instrumentów rozwoju lokalnego, czyli: wzrost liczby udzielonych poręczeń, wprowadzenie równych szans dla przedsiębiorców z wszystkich gmin oraz jednakowe zasady partnerskie.


Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Alicja Szczepi??ska
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.