Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady »  Uchwa??a Nr VII/93/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozda?? finansowych oraz sprawozdania z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2010 rok

Uchwa??a Nr VII/93/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozda?? finansowych oraz sprawozdania z wykonania bud??etu Miasta Leszna za 2010 rok

Numer uchwa??y: 93
Numer sesji: 7
Rok: 2011
Uchwała Nr VII/93/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2010 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych Miasta Leszna za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 rok zatwierdza się ww. sprawozdania.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr VII/93/2011
Rady Miejskiej Leszna z dnia 17 maja 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2010 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Leszna za 2010 rok.
Opracował:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2011-05-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.