Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzi?cia polegajacego na zmianie sposobu u??ytkowania wraz z rozbudow? budynku produkcyjnego na budynek us??ugowo-handlowy z zapleczem socjalno- biurowym (z przeznaczeniem na warsztat samochodowy) i niezb?dn? infrastruktur? przy ul. Irlandzkiej 69 (dzia??ka nr 2/88) w Lesznie.

Decyzja o ??rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzi?cia polegajacego na zmianie sposobu u??ytkowania wraz z rozbudow? budynku produkcyjnego na budynek us??ugowo-handlowy z zapleczem socjalno- biurowym (z przeznaczeniem na warsztat samochodowy) i niezb?dn? infrastruktur? przy ul. Irlandzkiej 69 (dzia??ka nr 2/88) w Lesznie.

Numer dokumentu: GK-O.6220.3.2011
Rok: 2011

                                                     O B W I E S Z C Z E N I E


Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamiam, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku produkcyjnego na budynek usługowo-handlowy z zapleczem socjalno-biurowym (z przeznaczeniem na warsztat samochodowy) i niezbędną infrastrukturą przy ul. Irlandzkiej 69 w Lesznie
Podejmującymi realizację powyższego przedsięwzięcia są Państwo Grażyna i Zbigniew Górniak.
Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 21, II piętro.                                                                                                                  Prezydent Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Marian Bartkowiak
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2011-05-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.