Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi » INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Us??ugi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno??ci cywilnej dla jednostek o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno?.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot.: Przetargu nieograniczonego na ??Us??ugi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno??ci cywilnej dla jednostek o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno?.

Data publikacji: 11.05.2011r
Termin sk??adania ofert: ---

ED.271.01.2011                                     Leszno, dnia 11 maja 2011 roku
                       
 
           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: Przetargu nieograniczonego na „Usługi w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno”.
                                            
Zamawiający – Urząd Miasta Leszna powołując się na art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym złożona została następująca oferta:
 
Oferta Nr 1 – Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna
                          ul. Chmielna 85/87
                          00 – 805 Warszawa
Cena ofertowa: 149.936,00 zł brutto
 
Oferta złożona prawidłowo. Treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.
 
Z uwagi na to, że w postępowaniu wpłynęła jedna oferta Zamawiający postanowił udzielić zamówienia Wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” Spółka Akcyjna ul. Chmielna 85/87 00 – 805 Warszawa, którego oferta spełniła wszystkie warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty.  
 
 
 
 
 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - us??ugi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maciej Dubiel
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2011-05-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.